024 – 737 03 16 info@novioasbest.nl
  • Asbestverwijdering + Sloop stoomketel bij de HEINZ fabriek te Elst
  • Er is een gedeelte van de stoomketel gesloopt en tevens de asbest die was verwerkt in de stoomketel verwijderd in risicoklasse 2A containment