024 – 737 03 16 info@novioasbest.nl

Voor de gemeente Nijmegen heeft Novio de asbestsanering  van circa 250 m² asbesthoudende bitumen lijmlaag verzorgd.