024 – 737 03 16 info@novioasbest.nl

In Arnhem hebben wij van  64 woningen de dakpannen verwijderd, het asbesthoudende dakbeschot verwijderd en op de einde va de dag afgezeild en vrijgegeven, dit in een bewoonde situatie.