024 – 737 03 16 info@novioasbest.nl

ONZE WERKWIJZE

Het verwijderen van asbest moet verzorgd worden door een erkend asbestverwijderingsbedrijf (SC 530 gecertificeerd).

 

Asbest is namelijk schadelijk voor uw gezondheid. Novio Asbestsanering voert het gehele traject van asbestsanering uit. Dit doen wij door het opstellen van een inventarisatierapport, het verwijderen van asbest en het aanvragen van een sloopmelding. In een vijftal stappen zorgt Novio Asbestsanering voor totale verwijdering van asbest en indien nodig montage van nieuwe dakplaten.

DE 4 BELANGRIJKE STAPPEN OM ASBEST TE VERWIJDEREN

Een asbestinventarisatie geeft aan of er asbest in een gebouw aanwezig is. Is er sprake van asbest, dan is het belangrijk om te weten om welke soorten asbest het gaat, waar en in welke staat het materiaal zich bevindt. De inventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf (SC 540). Aa n de hand van risicoklassen wordt bepaald aan welke eisen een asbestsaneringsbedrijf moet voldoen bij de verwijdering van asbest. Daarnaast wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd om de risico’s voor de gebruiker te beoordelen. De inventarisatie levert een rapport op, waarin de resultaten zijn vastgelegd. Dit asbestinventarisatierapport is drie jaar geldig.

Op basis van het asbestinventarisatierapport kan er een sloopmelding ingediend worden bij het bevoegd gezag. Deze sloopmel ding duurt maximaal 4 weken. Ter voorbereiding aan de asbestsanering wordt het werkplan opgesteld en de planning doorgenomen.


Asbestsanering binnen:

In de te saneren ruimte moet dan een containment gebouwd worden. Een containment is een afgesloten ruimte waarbinnen het asbest wordt gesaneerd. Op een containment wordt een onderdrukmachine en een onderdrukregistratie aangesloten. Deze zorgen ervoor dat eventuele vrijgekomen asbestvezels worden weggezogen naar een daarvoor bestemd filter en niet los blijven rondzweven in de ruimte. Hierdoor kunnen de saneerders onder gecontroleerde omstandigheden hun werkzaamheden uitvoeren. Op het containment wordt een douchesluis gekoppeld zodat de asbestsaneerders op een verantwoorde manier het containment kunnen betreden en verlaten, zonder dat er asbestvezels bij vrijkomen. Nadat het asbest is verwijderd en is ingepakt in plastic en containmentzakken, wordt de ruimte schoon gezogen en met vochtige doeken gereinigd. Vervolgens komt er een eindcontrole door een gecertificeerd /geaccrediteerd laboratorium om de ruimte vrij te geven doormiddel van een visuele inspectie en een luchtmeting.

Asbestsanering buiten:

Voor men start met het verwijderen van het asbest wordt het werkgebied eerst afgezet met asbestlint. Er wordt op de te saneren locatie een douchekar (deco-unit) en afvalcontainers met een zak klaargezet. Ook wordt er folie neergelegd op onverharde ondergrond en op de vloeren van het te saneren gebouw. Het asbest wordt door de asbestsaneerders verpakt en in een container gelegd zodat het afgevoerd kan worden naar een voor asbest bestemde stortplaats. Bij het verwijderen van het asbest ligt de nadruk op het zo veilig mogelijk demonteren, verpakken en afvoeren van het asbest. Na de sanering wordt alles wat in contact is geweest met het asbest grondig gereinigd. Vervolgens komt er een eindcontrole door een gecertificeerd/geaccrediteerd laboratorium om de ruimte vrij te geven doormiddel van een visuele inspectie .

Na de asbestsanering zal de DTA het vrijgegeven werkgebied opleveren. Het asbesthoudende afval wordt naar een erkende stortplaats gebracht en hier krijgt men een stortbon. De asbestsaneringswerkzaamheden worden afgemeld en gereedgemeld bij de gemeente. Hierbij wordt de stortbon en de vrijgave meegestuurd. U als opdrachtgever ontvangt deze documenten uiteraard ook.

Dit is 5

MENU

WAAROM NOVIO

  • Het gehele traject wordt door ons verzorgd
  • Uitstekende kwaliteit voor scherpe prijs
  • Snel, veilig en milieuvriendelijk
  • Gecertificeerd in asbestsanering

Wilt u ook asbest later verwijderen?

Neem contact op met ons op voor een vrijblijvende offerte voor asbestsanering.